Traceren riool

De riolering ligt niet altijd waar men hem zou verwachten. Bij een breuk of ander probleem aan de riolering is het handig om te weten waar er gegraven moet worden.

Als er bijvoorbeeld op 10 meter vanaf de gevel via de camera te zien is dat de doorstroming wordt geblokkeerd door boomwortels, werd vroeger de hele pijp vanaf de gevel vrij gegraven. Dat hoeft nu niet meer. Met een speciaal navigatiesysteem kan op de centimeter nauwkeurig worden vastgesteld waar en hoe diep de riolering ligt. Dat scheelt enorm veel arbeidsuren. En de tuin blijft voor het grootste gedeelte onbeschadigd. Maar er zijn ook verschillende reden te bedenken waarbij het handig is om van te voren al te weten vaar de riolering loopt in huis en/of in de tuin.

Bijvoorbeeld:

  • Bij verbouwen, aanbouwen, of een vijver aanleggen.
  • Bij oude panden zonder bouwtekening en zonder kruipruimten.
  • De afvoer in kaart brengen van straatkolken op parkeerterreinen.