Inspecteren riool

Problemen in de riolering zijn niet altijd zichtbaar. Soms komt een verstopping regelmatig terug. Daar moet een reden voor zijn.

Om de reden op te sporen maken wij gebruik van een camera. Via een kleurenmonitor wordt het probleem zichtbaar en kunnen wij direct een diagnose stellen. We hebben camera’s voor afvoeren van Ø 40 mm tot Ø 300 mm. Via een zender in de camerakop kunnen we op de centimeter nauwkeurig vaststellen waar en hoe diep het probleem zit.

Het is mogelijk om de beelden van de camera inspectie op een USB-stick vast te leggen.

Preventieve camera inspectie

De camera wordt niet alleen ingezet als er problemen zijn. Er kan ook een inspectie worden uitgevoerd om de staat van de riolering te bekijken. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een “nieuw” huis of bij een renovatie kan het handig zijn om van te voren te weten hoe de staat van de riolering is.